Medlemmer

barn og golf 

SESONGEN 2017

Barn & Golf (Knøttegruppe)

Organisert trening for de aller yngste medlemmene (ca.6-12 år) er tirsdager kl.17.00 – 18.00. Oppmøte senest 15 minutter før treningen starter.
Første gang tirsdag 2.mai - deretter hver tirsdag gjennom hele sesongen, også i juli måned.
Treningen er tilrettelagt for å motivere barna til å bli glad i golfidretten, slik at de utvikler nødvendige basisferdigheter for videre satsning.
Påmelding til gruppen skjer ved første oppmøte tirsdag 2. mai, eller ved å kontakte Sportssjef Tom Slåen Lilleholt (tlf. 37199030/97010909).

Treningen er gratis for medlemmer.
Andre kan være med på 1 trening gratis før de må melde seg inn i klubben.

For å bli medlem i aldersgruppen "junior" (0 - 18 år) er prisen i 2017 kr.1400,-

Knøtteansvarlig - Tom Slåen Lilleholt - 37 19 90 30   
Ansvarlig - Golftrener - Audunn Einarsson

Ass. Trener (Trener 1) - Helge Bjørn Stormo