Turneringer

Om turneringene på Arendal & Omegn GK

TURNERINGSINFORMASJON
 

Klubbturneringer
Alle med grønt kort eller offisielt hcp kan delta i klubbturneringene, også spillere fra andre klubber. Sesongen starter med Åpningsturnering mandag 1.mai, deretter går det slag i slag med varierte turneringer gjennom hele sesongen – se terminliste.
 
Standard klasseinndeling: (Kan fravikes i enkelte turneringer)
Klasse 1          Hcp       opp til 12,0
Klasse 2          Hcp fra 12,1 til 24,0
Klasse 3          Hcp fra 24,1 til 36,0
Klasse 4          Hcp fra 37,0 til 54,0 (nybegynnerklasse)
 
Startkont.:      Senior – Medlem kr.150,-       Junior  kr. 75,- (Enkelte unntak vil forekomme)
                        B og C medlemmer må i tillegg betale greenfee.
 
Påmelding:     På nett via www.arendalgk.no, www.norskgolf.no (golfbox) eller liste på oppslagstavle.
                        Frist for påmelding er senest kl.18:00 to dager før turneringsdato.
 
Startliste:        Trekkes og legges på nett / oppslag senest kl.12:00 dagen før turneringsdato.
 
Premiering:    2/3 av startkontingenten går til premier.
                        1/4 av påmeldte i hver klasse premieres.
                        I utvalgte turneringer premieres det etter andre kriterier.
                        Premiene er normalt gavekort i Golfstore Arendal.
 
Annet:             «Tee 30 Turnering» spilles søndag 28. mai kl. 09.00. Både herrer og damer spiller i fra Tee 30 og får tildelt slag ut fra en prosentvis reduksjon av slag ut i fra slope. Spilleformen blir ordinær stableford og runden er IKKE handicaptellende.
 
KM Matchplay vil gå over hele sesongen og målet er å få med hele 64 spillere, så her er det «førstemann til mølla»! Turneringen spilles ut fra nettoslag og ¾ spillehandicap slik at matchene skal være mest mulig rettferdige uansett handicap. Påmeldingsfrist for KM Matchplay er lørdag 20. mai kl. 23.59. Meld deg på for å bli med i kampen om å bli årets «Klubbmester» i matchspill! Matchspill er GØY!
 
 Fredag 14. juli kl.12:00 inviteres til Ola Axelsson Arendal Challenge.
 I år, som i fjor, vil turneringen spilles som en singel turnering i 2 klasser. Kl. 1. +4,0-17,9 og Kl. 2 18,0-54,0. Klasse 1 spiller netto slag og klasse 2 spiller stableford.
                        Som hovedansvarlig for pro-tjenestene inviterer Ola Axelsson, sammen med stedlig pro Audunn Einarsson, til en sosial og uhøytidelig turnering for å bli bedre kjent med klubbens medlemmer. Stort premiebord og overraskelser.
 
KaBiLi Juniorturnering skal spilles hvert år så nært opptil 25. juni for å markere fullførelsen av hovedbanen og korthullsbanen, som var 25. juni 1994. I 2017 spilles KaBiLi Juniorturnering Søndag 25. juni..
 
Natturnering er noe for de spesielt interesserte, ”Morrafaulen” spilles lørdag 1. juli.
18 hull stableford i alle klasser.
Shot gun start kl.05:00. Felles frokost og premieutdeling når alle er inne ca.kl.09:30
 
«Tee 47 Turnering» spilles søndag 1. oktober kl. 11.00. Både herrer og damer spiller i fra Tee 47 og får tildelt slag ut fra slope etter det. Spilleformen blir ordinær stableford og runden er handicaptellende.
  
Tirsdagsgolfen
Dag:                Hver tirsdag, bortsett fra i ukene 27 – 31 (sommerferien).
Tid:                 Shot Gun start kl.17:30 (i september kl.17:00).
Spilleform:      9 hull stableford.
Klasser:           4 klasser - samme inndeling som for klubbturneringene.
Påmelding:      Ved oppmøte ½ time før start.
Startkont.:        kr.50,- (uansett alder). B og C medlemmer må i tillegg betale greenfee.
Premiering:      2/3 av startkontingenten går til premier – 1/3 premiering (gavekort).
Oppstart:        2. mai
  
Bedriftsgolfen
Hver mandag med start fra kl.17:30, unntatt i sommerferien.
Fourball match - seriespill for bedriftsidrettslag.
Serie A spilles på hovedbanen – deltakerne må minst ha grønt kort.
Serie B spilles på korthullsbanen – ingen krav til grønt kort eller off.hcp.
I år utvides bedriftsgolfen til også å omfatte cupspill for lag.
Påmelding og nærmere informasjon ved henvendelse til:
Aust Agder Bedriftsidrettskrets v/arild.larsen@bedriftsidrett.no eller tlf.:37060811 / 97199477
Oppstart:        24. april
 
  
Klubbmesterskapet 2017 spilles lørdag 26. og søndag 27.august
 
 • Klasseinndeling         
 
DAMER ”over all”              (ingen aldersbegrensning)                  54 hull (36 lør+18 søn)
HERRER ”over all”                        (ingen aldersbegrensning)                  54 hull (36 lør+18 søn)
Jr.herre                                 ( t.o.m. 19 år)                                     54 hull (36 lør+18 søn)
Sr.dame                                 (f.o.m. 50 år)                                      36 hull (18 lør+18 søn)
Sr.herre                                 (f.o.m. 55 år)                                      36 hull (18 lør+18 søn)
 
NYHET!
NETTOMESTERSKAPET
DAMER ”over all”              (ingen aldersbegrensning)                  36 hull (18 lør+18 søn)
HERRER ”over all”                        (ingen aldersbegrensning)                  36 hull (18 lør+18 søn)
 
 • Spilleform                  Hovedmesterskapet: Hr/D/Jr: 54 hull slag u/ hcp fra tee 47/55.
 • Spilleform                  Sr. dame/Sr. herre : 36 Hull slag u/hcp fra tee 47/55.
 • Spilleform                  Nettomesterskapet: Hr/D: 36 hull netto slag m/ SH fra tee 47/55.
 • Starttider                    R 1 lørdag                  tee 1 og 10      første start kl. 08:00
R 2 lørdag                  tee 1 og 10      første start kl. 13:30
R 3 søndag                 Shotgun          alle starter kl. 10:00
 • Startkontingent          Senior kr.300,-            Junior kr.150,-
 • For innledende runde trekkes startrekkefølgen slik at spillere med tilnærmet samme hcp spiller sammen, uavhengig av kjønn og klasse.
 • For finalerunden trekkes etter resultatprinsippet, med separate baller for damer og herrer. Lederball herrer starter på hull 1 og lederball damer på hull 10.
 • Ingen cut etter lørdagens runde.
 • Ved likt resultat på førsteplass spilles ”sudden death”
 • Premieutdeling umiddelbart etter avsluttet finalerunde søndag