Turneringer

BUFFERSONE

Handicap-kategori Handicap Buffersone Stableford resultat dårligere enn buffersone - legg til For hvert poeng over 36 poeng - trekk fra
1 4,4 35-36 0,1 0,1
2 4,5-11,4 34-36 0,1 0,2
3 11,5-18,4 33-36 0,1 0,3
4 18,5-26,4 32-36 0,1 0,4
5 26,5-36 31-36 0,2 0,5