Medlemmer

Resultater fra medlems- og gjesteundersøkelsen 2021

Årets undersøkelser viser at vi scorer gjennomgående svært godt på alle områder blant de som gjester Arendal & Omegn Golfklubb. Våre medlemmer scorer klubben og anlegget gjennomgående noe dårligere, men fortsatt svært godt. Sammenlignet med fjorårssesongen er det blant medlemmene det er størst utslag. Vi har rett og slett blitt langt mer fornøyd med tingenes tilstand!

På det overordnede spørsmålet "Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Arendal & Omegn GK til en venn eller kollega?" plasserer vi oss på 5. plass blant 37 klubber blant våre gjester, mens medlemmene selv plasserer klubben som nummer 15 av 57 klubber. 

Se detaljerte resultater fra undersøkelsen her