Klubben

Banestatus 25. februar

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 25. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Våren er ikke her helt enda... De store snømengdene har nå begynt å smelte, men det går enda sakte.

Gjennom vinteren har det med jevne mellomrom blitt gravd hull i snølaget for å inspisere isdannelsen på greenene. Det vil kanskje overraske noen at det fortsatt er 50-60 cm snø på banen med tanke på at snøen nå nesten er helt borte lenger ute langs kysten. Det er marginale temperaturøkninger som skal til før smeltingen også setter fart her på Nes Verk, spesielt vil nattetemperaturer varmere enn 0 °C hjelpe stort på tempoet.

Ifølge banemester er det bare positivt at det er et så tykt snødekke på denne tiden av året. Dermed unngår en lysgjennomtrenging og smeltevann som kan fryse på nytt om det kommer en kuldeperiode før våren endelig er her. Islaget på greenene er nå ca 2 cm med porøs is, noe som karakteriseres som akseptable forhold med tanke på å unngå vinterskader. 

Vi fortsetter å overvåke greenene, og vil starte fjerning av snø om/når dette er forsvarlig.