Turneringer

Tirsdagsgolfen 2019

TIRSDAGSGOLFEN
Dag:                Hver tirsdag, bortsett fra i ukene 27 – 31 (sommerferien).
Tid:                 Shot Gun start kl.17:30 (i september kl.17:00).
Klasser:           5 klasser - samme inndeling som for klubbturneringene.
Påmelding:      Ved oppmøte ½ time før start.
Startkont.:        kr.50,- (uansett alder). B og C medlemmer må i tillegg betale greenfee.
Premiering:      2/3 av startkontingenten går til premier – 1/3 premiering   (gavekort). Gavekort legges i mappen
Oppstart:        30. april