Medlemmer

barn og golf 

SESONGEN 2018

Barn & Golf (8-12 år): Ansvarlig trener: Eirik Jørstad (Trener 1)
Organisert trening for de aller yngste medlemmene (ca.8-12 år) er tirsdag kl.17.00 – 18.00. Oppmøte senest 15 minutter før treningen starter.
Første gang tirsdag 1. mai - deretter hver tirsdag gjennom hele sesongen, også i juli måned.
Treningen er tilrettelagt for å motivere barna til å bli glad i golfidretten, slik at de utvikler nødvendige basisferdigheter for videre satsning.


Påmelding til gruppen skjer ved første oppmøte tirsdag 1. mai, eller ved å kontakte Sportssjef Tom Slåen Lilleholt (tlf. 37199030/97010909).

Treningen er gratis for medlemmer.
Andre kan være med på 2 treninger gratis før de må melde seg inn i klubben.

For å bli medlem i aldersgruppen "junior" (0 - 18 år) er prisen i 2018 kr.1400,-

Knøtteansvarlig - Tom Slåen Lied Lilleholt - 37 19 90 30   

Ansvarlig - Golftrener - Audunn Einarsson

Ass. Trener (Trener 1) - Eirik Jørstad