Mine sider

Hjemmesidens brukerregister må ikke forveksles med klubbens medlemsregister eller Golfbox. Registeret brukes og oppdateres av medlemmene selv og vedlikeholdes ikke av klubbens administrasjon.

Når du legger deg inn i registeret, vil du få muligheten til å abonnere på en mailnotis hver gang det legges ut en nyhet på nettsidene til klubben. Du kan selv velge hvilke områder i klubben du vil abonnere på.

Du vil også få tilgang til klubbens dokumentarkiv med dokumenter rettet mot medlemmer i klubben.
Du kan når som helst slette deg fra registeret igjen.

Registrere deg i brukerregistret her.