Medlemmer

JuniorgruppeSESONGEN 2020
 
Juniorgruppe (13-19 år): Ansvarlig trener: Audunn Einarsson
Organisert trening for juniorer i alderen 13-18 år uansett ferdighetsnivå er tirsdag kl. 1700-1830 (instruksjon) og torsdag 1700-1900 (banespill). Første gang torsdag 23. april deretter hver tirsdag og torsdag gjennom hele sesongen, også i juli måned. 


Deltakelse i juniorgruppen er kun for medlemmer. 
Prisen for å bli medlem i aldersgruppen 0 - 18 år er i 2020 kr.1475,- Det er ingen treningsavgift.

Dersom du har spørsmål ang. turneringer, Narvesen Tour eller Srixon Tour så er det bare å ta kontakt med:

Audunn Einarsson (Club Professional)
Junioransvarlig klubb - Helge Bjørn Stormo - 37 19 90 30 / 90 88 35 84