Medlemmer

JuniorgruppeSESONGEN 2019
 
Juniorgruppe (13-19 år): Ansvarlig trener: Eirik Jørstad (Trener 2)
Organisert trening for juniorer i alderen 13-18 år uansett ferdighetsnivå er tirsdag kl. 1800-1930 og torsdag 1800-1930. Første gang tirsdag 30. april og torsdag 2. mai – deretter hver tirsdag og torsdag gjennom hele sesongen, også i juli måned. Vi har i år valgt å opprette en juniorgruppe for seg selv siden vi de siste par årene har fått med flere juniorspillere som foreløpig har for høyt hcp til å få maksimalt ut av trening sammen med elitespiller.

Terminliste Narvesen Tour 2019

Terminliste Srixon Tour 2019
Spillere som viser til stor fremgang vil bli tilbudt en plass i elitegruppen. Dette etter nærmere vurdering av Sports- og Aktivitetssjef i samråd med Golftrener. 

Deltakelse i juniorgruppen er kun for medlemmer. 
Prisen for å bli medlem i aldersgruppen 0 - 18 år er i 2019 kr.1450,-

Dersom du har spørsmål ang. turneringer, Narvesen Tour eller Srixon Tour så er det bare å ta kontakt med:
Ansvarlig trener - Eirik Jørstad (Trener 2) - 90922969
Junioransvarlig klubb - Tom Slåen Lied Lilleholt - 37 19 90 30 / 97 01 09 09