Medlemmer

JuniorgruppeSESONGEN 2018
 
Juniorgruppe (13-19 år): Ansvarlig trener: Eirik Jørstad (Trener 1)
Organisert trening for juniorer i alderen 13-18 år uansett ferdighetsnivå er tirsdag kl. 1800-1930 og torsdag 1800-1930. Første gang tirsdag 1. mai og torsdag 3. mai – deretter hver tirsdag og torsdag gjennom hele sesongen, også i juli måned. Vi har i år valgt å opprette en juniorgruppe for seg selv siden vi de siste par årene har fått med flere juniorspillere som foreløpig har for høyt hcp til å få maksimalt ut av trening sammen med elitespillere.


Terminliste Narvesen Tour 2018

Terminliste Srixon Tour 2018
Spillere som viser til stor fremgang vil bli tilbudt en plass i elitegruppen. Dette etter nærmere vurdering av Sports- og Aktivitetssjef i samråd med Golftrener. 

Deltakelse i juniorgruppen er kun for medlemmer. 
Prisen for å bli medlem i aldersgruppen 0 - 18 år er i 2018 kr.1400,-

Dersom du har spørsmål ang. turneringer, Narvesen Tour eller Srixon Tour så er det bare å ta kontakt med:
Junioransvarlig - Tom Slåen Lied Lilleholt - 37 19 90 30 / 97 01 09 09
Golftrener - Audunn Einarsson
Ass. Trener (Trener 1) - Eirik Jørstad