Klubben

Alternativ vårdugnad

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 18. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det kan vise seg å bli vanskelig å få gjennomført den årlige vårdugnaden grunnet smitteverntiltakene som nå er gjeldende. Dugnad gjennomføres derfor på en alternativ måte i år.

I år vil det bli "individuell dugnad",  der du kan komme innom når det passer deg i tiden fremover. Du får da frisk luft, litt bevegelse og utgjør ikke en smittefare for andre. Alt arbeid foregår utendørs, og alle skal benytte hansker når arbeidet utføres. Oppgavene skal utføres alene, eller sammen med personer du deler bolig med.

Det settes opp en liste på utsiden av døren til klubbhuset. Her listes oppgaver som kan utføres. Vi vil oppdatere listen etterhvert som  oppgavene er utført. Send gjerne en e-post til post@arendalgk.no med informasjon om hvilke oppgaver du har utført.

Eksempler på oppgaver:

* Koste på driving range
* Plukke range-baller i området rundt rangen.
* Samle kvister/greiner i hauger på banen.
* Stelle blomsterbed og busker rundt klubbhuset.
* Vaske golfbilene.
* Koste foran klubbhuset.
* Reparere vinterskade på belegningsstein ved veien over til driving rangen. 


Ta gjerne med egne redskaper, men vi setter ut litt forskjellig sammen med en arbeidsbil (se bildet). Trenger du å bruke arbeidsbilen ringer du Asbjørn (93029228) for å få oppgitt hvor du finner nøkkelen.

Takk for at du hjelper oss med å kunne presentere vårt flotte anlegg og bane fra sin beste side når vi forhåpentligvis snart åpner for spill!