Klubben

Planer for banearbeid fremover

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 16. august 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Spilletrykket har nå lettet etter en hektisk sommer der det har blitt spilt flere runder enn på mange år både på hovedbanen og korthullsbanen. Det er dermed nå mulighet til å få gjort litt større arbeider på banen.

Sensommer/tidlig høst har de beste såforholdene. Det vil derfor bli prioritert å så områder som har dårlig vekst/skader. Vi har allerede begynt med fairwayene. Bakkant av green 12 er hullpipet og sådd, samt at bakre 2/3 av green 13 er sådd under duk (delen som er sådd er stengt for spill). 

55-utslaget på hull 9 og 18 har vært plaget med dårlig vekst og skjevhet i en årrekke. Disse vil bli slått sammen til et stort område og bygget opp etter reglene og sådd tidlig i september. Det vil være provisorisk utslag 55 i forkant ut sesongen. 55-utslaget på hull 6 vil bli utvidet fremover for å kunne fordele slitasjen over et større område. Eksisterende utslagssted vil ikke berøres av arbeidet.

De som har spilt banen har sikkert merket at greenene er både jevne og raske for tiden. Vi vil bestrebe å holde de slik så lenge det er forsvarlig.

Vi vil også jobbe med veiene, og der regner vi å få hjelp av dugnadsgjengen. Det er planer om å legge armert betong, så får vi se hvor mange meter vei vi får tatt før vinteren kommer!