Bli medlem - Slå til!

Medlemsavgifter

  Engangs innmeldingsavgift: Årskontingent 2017: Aksjepris
Senior A 0,- 6500,- Nei
Senior B 0,- 3900,- Nei
Senior C 0,- 1500,- Nei
Junior (t.o.m. 18 år) 0,- 1400,- Nei
Junior familie* (t.o.m. 18 år) 0,- 0,- Nei
Ungdom (19-21 år) 0,- 2950,- Nei
Student/militær uansett alder 0,- 2950,- Nei
       
 
Antall medlemmer pr. 01.01.2017: 937
 
 
For innmelding i AOGK betales kun årskontingent - INGEN innmeldingsavgift eller aksjeinnbetaling.

* En familie med to A-medlemmer har gratis medlemskap for alle barn i familien.
Eks. 1: Bestemor og bestefar er A-medlemmer: Alle barnebarn kvalifiserer for gratis juniormedlemskap.
Eks. 2: Bestefar og hans datter er begge A-medlemmer: Alle datterens barn er kvalifisert til gratis juniormedlemskap.

Da klubben ikke har oversikt over familieforhold, MÅ klubben varsles om hvilke barn som skal inn under denne ordningen ved innmelding   

Senior A gir fri spillerett til begge baner (gjelder også kategoriene Junior, Ungdom og Student).
Senior B gir fri spillerett til korthullsbanen og 1/2 til hovedbanen (vil si at man betaler 1/2 greenfee)
Senior C gir ingen spillerett (vil si at man må betale full greenfee ved spill på begge baner)

Studenter gjelder de som kan fremvise gyldig studentbevis uansett alder.

Slik melder du deg inn i AOGK:

Ved å bruke innmeldingsskjema

eller

Ved å henvende deg til oss i resepsjonen,  over telefon til 
37 19 90 30, eller per e-post til post@arendalgk.no
 
Vi trenger å vite:            
  • Fullt navn, adresse og fødselsdato.
  • Telefonnummer og e-post adresse.
  • Eventuelt om du har golfkortet eller off. handicap.
  • Navn på andre i nærfamilien (foreldre eller barn) som allerede er medlem.
  • ?Om du også er medlem av annen norsk golfklubb – i så fall hvilken – og om vi eller den andre klubben skal være din ”hjemmeklubb”.
Medlemskapet er bindende og kontingent må betales også for kommende år med mindre vi mottar skriftlig utmelding til post@arendalgk.no innen 31. desember.
Medlemskontingenten faktureres årlig primo januar med forfall medio februar.