Banene

Bane- og aktivitetsrapport

Tirsdag 14. august

Denne uken starter arbeidet med å vertikalskjære og sande fairwayene. Arbeidet vil pågå hele denne uken, og trolig også deler av neste uke.  Bare på front 9 vil det gå med 300 tonn sand. Fairwayene er fortsatt veldig tørre, så vi venter litt med såingen til vi har litt mere fuktighet i bakken.

Denne uken vil også nye green 13 bli sådd. Denne vil være spilleklar til våren.

Ellers:

Klipping av greener: Hver dag
Rulling av greener: Tirsdag og fredag
Klipping av fairwayer: mandag/tirsdag og torsdag/fredag
Utslag og foregreener: Mandag og torsdag

Fredag 20. juli 2018

Det er nå svært god vekst i greenene. Dette medfører at greenene blir litt tregere enn vi ønsker. Vi vil derfor til uken værtikalskjære alle greenene for å "tynne de ut" og få en raskere putteflate. Arbeidet utføres på ettermiddagen (etter 12:00) for å få tørrest mulig greener å jobbe med. 

Mandag: Greenene på korthullsbanen.
Tirsdag: Front 9 på hovedbanen
Onsdag: Back 9 på hovedbanen

Arbeidet på hver green tar omtrent 15 minutter og dette arbeidet har forrang foran spill. En må derfor påregne en 15 min pause om en ikke velger å hoppe over hullet det arbeides på.

Ellers:

Klipping av greener: Hver dag
Rulling av greener: Tirsdag/onsdag (etter vertikalskjæring) og fredag
Klipping av fairwayer: mandag/tirsdag og torsdag/fredag
Utslag og foregreener: Mandag og torsdagOnsdag 11. juli 2018

De aller fleste greenene har de siste ukene kommet seg veldig. Det er fortsatt noen felter uten gressdekning som blir punktsådd fortløpende. Nå i juli gjør vi minst mulig arbeid som kan gå ut over spilleopplevelsen, men vi må gjøre nye green 13 klar til såing i august. De gjenstår nå omtrent 70 lass med masse som skal kjøres inn til hull 13 nå i juli.

Ut over dette er det for det meste daglige rutiner:

Klipping av greener: Hver dag
Rulling av greener: Tirsdag og fredag
Klipping av fairwayer: mandag/tirsdag og torsdag/fredag
Utslag og foregreener: Mandag og torsdag

PS! Fortsatt vanning av greener hele dagen.

Fredag 22. juni 2018

Den siste tiden har vi fått fuktigere og kjøligere vær enn tidligere denne våren. Dette har gjort veldig godt for banen, og vi ser daglig bedring i banens tilstand. Det vil nok likevel fortsatt ta en del tid før vi kan si at banen holder god kvalitet.

Utslagsstedene er  sådd og blir prioritert for vanning fremover.

I uken som kommer vil vi gå ned på klippehøyden på greenene (fra 4 mm til 3,6 mm), samt rulle greenene før helgen.

Vi vil til uken kunne se spireprosenten fra 2. gangs såingen av greener tirsdag 12. juni. Felter med dårlig spiring vil da bli sådd manuelt, og arbeidet med å lappe med ny torv fra reserve-greenen fortsetter.

Vi har en del våte områder og dårlig vekst på forgreener. Det vil bli prioritert å lufte og sande disse områdene mye i ukene som kommer.

Bygging av nytt hull 13 følger skjema. Området mellom ny tee og fairway er nå planert og sådd. Greenområdet er nå delvis gravd ut, masse er tilkjørt, og det er lagt til rette for vanningsanlegg. 

Bildene viser tre greener som representerer spekteret av greener per nå. Noen fine greener, noen stort sett fine greener med noen felter med dårlig gressdekning, og noen greener med dårlig gressdekning.

Green 1: Stort sett fin

Green 18; Stort sett fin, men noen felter med dårlig gressdekning

Green 18; Dårlig gressdekning


Torsdag 24. mai 2018


Nå ser vi de første resultatene av såingen som ble gjort for 8-9 dager siden. De første spirene er nå synlig på greenene. Det er nå svært viktig å holde spirene fuktige for å unngå at de tørker og dør. 1-2 timer tørke er nok til å ta livet av en helt fersk spire. Vi må derfor vanne kontinuerlig, og dette medfører at områder på en del greener blir ekstra våte. Vi oppfordrer derfor spillere om å være ekstra skånsomme når dere beveger dere på svært våte områder. Denne intensive vanningen vil pågå i ca to uker til.

Det er fortsatt et relativt stort temperaturfall mellom dag og natt, slik at greenene holder bra på fuktigheten om natten. Med kontinuerlig vanning på dagtid av greener har greenene nå nok fuktighet til at vi ikke trenger vanne på natten. Når vi ikke vanner greenene om natten har vi mulighet til å bruke kapasiteten til å vanne fairwayer nattestid. Farwayer vil derfor hjelpesås og vannes den nærmeste tiden.

Vi vil alle ha en så flott bane som mulig - så raskt som mulig! Følgende kan du bidra med:

1. Når det er så vått og mykt på greenene er det spesielt viktig at en bruker greengaffel på egne (og eventuelt andres) nedslagsmerker!

2. På fairwayer er det viktig at dere bruker sandposer og fyller etter divots. Når det er så tørt som nå vil tilbakelagt torv (om ikke veldig dyp) bare tørke inn og visne, og dermed etterlate hull.
 


Tirsdag 22. mai 2018

Det er nå en uke siden vi sådde greenene, og de første spirene begynner å vise seg. Dette er en kritisk tid, så det vil nå vannes kontinuerlig (hver green vannes en gang hver 2. time). 

Denne uken gjødsles greenene med fastgjødsel, men med kontinuerlig vanning vil dette raskt løse seg opp. 

Greenene rulles på fredag.

AOGK Cup 2 spilles på søndag. Påmelding i Golfbox.


Fredag 11. mai 2018

Som mange sikkert har fått med seg har det vært en utfordrende vinter for veldig mange baner i Norge, og flere innover mot Østlandet snakker om åpning i juni. Også hos oss kom sesongen sent i gang, og den siste snøen smeltet faktisk ikke før forrige uke. I motsetning til mange andre velger vi å åpne banen for spill til tross for at greener, fairwayer og tee-steder er av varierende kvalitet. Vi håper medlemmer og gjester setter pris på å spille til tross for ikke optimale baneforhold, når alternativet er å ikke få spilt!

.....men det blir grønnere dag for dag, og til uken vil vi skjære, så og dresse alle greener, samt lappe inn torv fra reservegreen (og green 13 som skal bygges ny i år) på de verste problempunktene på greenene. I tillegg vil alle dårlige områder på fairwayene og tee-steeder få samme behandling. Som en følge av det varme været som har vært, og som er meldt til uken, vil vi når vi sår ha en god jordtemperatur som forhåpentligvis vil gi rask og god spiring. For ekstra spenning på golfrunden vil det neste uke vannes også på dagtid. Vanning foregår to ganger daglig, mellom kl 11 og 13, og  kl 16 og 18, ca 5 minutter på hver green. Husk å følge med på nærmeste green. Vannes denne, er det fare for at vanningen snart starter på greenen du står på.

Greener klippes eller rulles (enda ikke avgjort) på søndag før Tee 30-turneringen. Meld deg på i Golfbox!

Under et bilde fra green 9 som viser at det er felter som henger etter i etableringen.Som alltid: Husk å ta nedslagsmerker og å legge sand i etter oppslåtte divots. Store divots legges tilbake.

Tirsdag 19. september 2017

Denne uken luftes alle greener for deretter å bli rullet. Alle fairwayer vil bli gjødslet. Det gjenstår også lufting av en del fairwayer på back 9, og disse vil bli luftet denne uken.

Det er fortsatt noen våte områder etter to uker med mye nedbør, men spilleforholdene er relativt gode og blir bedre for hver dag med ingen/lite nedbør.

Etter at Bykampen ble avbrutt pga lyn og torden 3. september vil denne bli spilt lørdag 23. Texas Scramble-turneringen samme dag utgår.  Søndag 24. spilles Høstkampen, og påmelding gjøres på arendalgk.no eller i Golfbox.

Mandag 28. august 2017

Vi fikk ikke sprøytet (mot ugress) alt på front 9 i sist uke,  så det gjenværende sprøytes på onsdag. Denne dagen må alle starte på hull 10. Utover vanlig vedlikehold fortsetter arbeidet med utslag 6 og 13. 

I helgen er det to turneringer. På lørdag Sparebanken Sør Cup (4) og på søndag Bykampen 

Mandag 21. august 2017

Denne uken vil vi sprøyte mot ugress. På tirsdag morgen tar vi siste 9, og på onsdag morgen første 9. Det anbefales ikke å spille disse hullene før lunsj dagen det sprøytes. Vi vil denne uken også dresse en del av greenene.

Til helgen er det årets viktigste klubbturnering:  Klubbmesterskapet. Meld deg på nå her.

Tirsdag 15. august 2017

Alle greener på hovedbanen er nå re-sådd. Denne uken (onsdag 16.) vil de dårligste greenene på korthullsbanen (samt treningsgreenene) bli vertikalskjært, hullpipet og sådd. Greenene vil være spillbare samme dag, men banen er stengt frem til kl 15:00.

Søndag 20. august arrangerer vi Norsk Generasjonsmesterskap, en parturnering der kravet er at de to spillerne representerer to forskjellige generasjoner innenfor samme familie. Melde dere på før fredag kl 18!  


Mandag 31. juli 2017

Denne uken fortsetter arbeidet med resåing. Det vil bli skjært ut en del felter på forskjellige greener som vil bli erstattet av gress fra vår reservegreen.  Andre dårlige felter/flekker på greener vil bli manuelt flekksådd, mens større områder vil bli vertikalskjært (om været tillater det) og sådd. Vi vil ikke stenge banen/greener under dette arbeidet, men det kan medføre at det blir litt ventetid på enkelte hull.

Det vil bli sprøytet mot kløver mot slutten av uken om været tillater det.

På søndag er det Sparebanken Sør Cup 3. Påmelding her
 

Mandag 24, juli 2017


Greenene som ble sådd i forrige uke vannes nå daglig ved bruk av en gjødselsprøyte. Det er altså ikke gjødsel eller sprøytemiddel om noen skulle være bekymret for om at vi gjorde dette hver dag! Mot slutten av uken håper vi å kunne reså skadede områder på greener (som ikke ble tatt i forrige uke) om været tillater det.

Eneste turnering denne uken er Sommercupen (3/17).  Påmelding påmelding skal skje ved direkte henvendelse i SHOP, pr.telefon til 37 19 90 30 eller pr.  e-post: tsl@arendalgk.no

Tirsdag 18. juli 2017

I juli gjør vi normalt kun vanlig vedlikehold, dvs klipping/gjødsling/vanning, men da en del av greenene i år har betydelige skader har vi valgt å så nå. Green 3, 4, 5, 6, 12 og 18 vil bli vertikalskjært, hullpipet, sandet, sådd og rullet. På torsdag vil derfor front 9 være stengt på formiddagen. Spillere slippes denne dagen ut fra hull 10 fra kl 08:40. På morgen fredag gjøres de to greenene på back 9 uten at vi stenger for spill. 

Etter såingen vil disse greenene kreve håndvanning i en god stund fremover (12-14 dager) for å ikke skylle bort sand og frø (som ofte er resultatet ved bruk av vanningsanlegget). Det vil ved behov bli tilført 2-3 kubikkmeter vann per green 2-3 ganger daglig på disse 6 greenene. Vi skal ta  stort hensyn til spillerne ved vanning, men det kan i noen tilfeller bli en kort venting ved greener der det vannes.

Eneste turnering denne uken er Sommercupen (3/17).  Påmelding påmelding skal skje ved direkte henvendelse i SHOP, pr.telefon til 37 19 90 30 eller pr.  e-post: tsl@arendalgk.no

Tirsdag 4. juli 2017

Vi går denne uken ytterligere ned på klippehøyden for å minimere ujevnheter og få mer ensartede greener. Klippehøyden er nå 3,3 mm på greenene. Det vil bli klippet hver dag, eller rullet dager det har vært lite gressvekst. 

Det har vært lite nedbør den siste tiden. Vi vanner så mye som anlegget har kapasitet til hver natt, men må prioritere greener og utslagssteder. Fairwayer får kapasiteten som er "til overs".

Eneste turnering denne uken er Sommercupen på fredag. Påmelding i Golfbox.

Mandag 19. juni 2017

Klippehøydene er nå 3,5 mm på greener og 12 mm på fairwayer.

Denne uke gjødsles greenene med flytende gjødsel. Fairwayer klippes to ganger, og greener klippes hver dag med unntak av tirsdag og lørdag.

Det forventes at leiren på det nye utslaget på hull 6 nå er så tørr at den kan jobbes med, og at det kan kjøres på masse. Det er også falt ned noen trær den siste uken som nå vil bli fjernet.

Søndag er det Slaggolf + KaBiLi Junior. Meld dere på!

Mandag 12. juni 2017

Greenene klippes nå daglig, i tillegg til helgedager med turneringer. Fairwayer klippes to ganger per uke. Denne uken repareres veier som har blitt skadet som følge av det store regnfallet vi har hatt den siste tiden. Nytt toalett ved hull 12 er nå på plass, og kan tas i bruk.

Det er to turneringer denne helgen. Lørdagens turnering, "Volvopokalen", er åpen for påmelding for alle. Søndag er det sponsorturnering. Alle sponsorer kan melde på inntil fire deltagere ved å sende en e-post til asbjorn@arendalgk.no

Tirsdag 6. juni 2017

Greener klippes denne uken onsdag, fredag og søndag. 

Det kom store nedbørmengder på lørdag, noe som blant annet medførte at en del veier ble vasket ut. Det ventes i morgen et tilsvarende skyll, slik at reparasjoner av veiene gjøres etter dette. Det ventede regnværet vil medføre utfordringer i forhold til klipping og vedlikehold. Klipping i regn/vått gress gir dessverre ikke den samme kvaliteten som når det er tørt.

På søndag er det Pink Cup, den årlige turneringen til inntekt for brystkreftsaken. Om din bedrift har mulighet til å gi bort en eller flere premier i anledning denne turneringen, bes du ta kontakt med klubben. Vi håper å se mange her på søndag!

Mandag 29. mai 2017

Jordtemperaturen er nå så bra at vi nå vil lufte, sande og så alle greenene i løpet av de neste dagene. De dårligste greenene på korthullsbanen vil bli grovskjært, sandet og sådd. Da vi har utfordringer med en god del av greenene i år, velger vi å nedprioritere en del andre oppgaver denne uken til fordel for dette arbeidet. Semi-roughen vil derfor ikke bli klippet denne uken. Vennligst vis hensyn ved arbeid på green ved å vente eller hoppe over det aktuelle hullet.

Klippehøyden på fairway vil denne uken bli nedjustert 3 mm til 12 mm.

Klipping av greener vil være mandag, onsdag, fredag, søndag og igjen mandag 2. pinsedag.

På søndag spilles NSG Sørlandstour. På mandag 2. pinsedag er det den tradisjonelle "Pinseswingen". Meld deg i golfbox eller på arendalgk.no!

Mandag 22. mai 2017

Veksten ser nå ut til å skyte fart etter at temperaturen nå har blitt mildere. Greenene blir derfor klippet fem ganger denne uken: mandag, onsdag, torsdag, fredag og søndag.

Etter at toalettet mellom green 6 og 16 kom opp i forrige uke, jobbes det nå med å få på plass det nye toalettet ved utslag 12. Dette er forhåpentligvis funksjonelt fra fredag av. Det gamle kan uansett benyttes frem til det nye er på plass.

Torsdag er det Vårspretten, tidligere kjent som Himmelspretten. Dette er en turnering som tradisjonelt har hatt god deltagelse, og vi håper på mange deltagere også i år. 

Søndag er det Tee 30-turnering. Da spilles det fra 30-markeringene som innebærer at banen blir adskilling kortere (3000 meter). Dette gjør også at banen oppleves helt annerledes enn den vanligvis gjør, så om du ønsker variasjon er dette turneringen for deg!

PS! I år har laget en egen klasse på alle turneringer for de som kun ønsker å spille 9 hull. 

Mandag 15. mai 2017

Også forrige uke var det relativt kaldt. Denne uken får vi trolig en del regn, før det blir mildt og tørt til helgen. Vi gleder oss til at temperaturen forhåpentligvis stiger slik at veksten kommer ordentlig i gang.

Denne uken klippes greenene mandag, torsdag og søndag.

Ferdigstillelse av utslagstedene på hull 6 må vente til leiren har tørket, og det ser ikke ut som om dette arbeidet kan starte heller denne uken på grunn av det ventede regnet. 

I forrige uke kom blinkene på driving rangen på plass. Takk til våre sponsorer som gjorde dette mulig. Alle bør ha minst ett treff på hver blink før de går hjem etter en økt:-)

Nytt toalett er nå satt ut mellom green 6 og 16. Kom og prøv:-) 

I morgen, tirsdag, er det dugnad fra kl 09. Da skal det plukkes stein ved de nye utslagsstedene på hull 13. Om det er flere som har mulighet til å hjelpe Tom & gutta, så ta kontakt med Tom Christensen på  41630413, eller møt opp på driftsbygningen kl 09 i morgen. 

Søndag er det Sparebanken Sør Cup.  Meld deg på!

Torsdag er Cobra demodag mellom 15 og 20. Book tid ved å ringe oss på 37 19 90 30.

Mandag 8. mai 2017

I morgen blir alle greener på hovedbanen luftet, gjødslet og rullet. Dette kan medføre litt venting på noen hull, men vi skal som alltid forsøke hardt å la dette i minst mulig grad gå ut over spilletempoet. I tillegg vil green 6 på hovedbanen + fire greener på korthullsbanen i morgen bli vertikalskjært for å gi bedre spireforhold for gresset.
Inntil vi har full vekst vil greenen fremover klippes tre ganger per arbeidsuke + helg ved turnering. Denne uken vil greenene bli klippet mandag, onsdag, fredag og lørdag (i forkant av lørdagens turnering). Fairwayene klippes innimellom (foreløpig klippes alle en gang i løpet av uken). Utslagsteder og fringe klippes foreløpig på torsdager.

Denne helgen er det en turnering, NSG Uttaksturnering, med ca 90 spillere. Dette medfører noe begrenset kapasitet denne dagen, men det er pt fortsatt ledige tider fra ca. kl 15.

Som alltid: Husk å ta nedslagsmerker og å legge sand i etter oppslåtte divots. Store divots legges tilbake.

Tirsdag 2. mai 2017

Det er fortsatt tidlig i sesongen. I tillegg til et snøfall på fredag har vi også hatt kalde netter med rim de to siste dagene.

Greenene ble klippet i går i forkant av åpningsturneringen, og vil også bli klippet på fredag. Fairwayene vil også bli klippet denne uken. I tillegg gjødsles både fairwayer og greener.

Vi har observert at mange er flinke til å fylle opp etter divots fra medbragt sandpose. Bra! Gjentar også at det kun er de minste sårene som skal fylles i med sand. Store "lefser" legges tilbake som tidligere.

Denne uken begynner Barn&Golf-treningene og fellestreningene. Treningstidene er hhv 17-18 på tirsdager og 17-20 på onsdager. Damegolfens to grupper begynner også, kl 09 på onsdager og kl 16.45 på torsdager. Møt opp!

På søndag er det sesongens første Sparebank 1 Cup. Husk å melde deg på.


Onsdag 25. april 2017

Det er fortsatt relativt fint, men kaldt vær som er meldt denne uken. I neste uke ser det ut som vi skal få litt etterlengtet varme. Vi har klippet greenene, og vil i dag klippe fairwayene. Greenene vil også enten bli klippet eller rullet i forkant av mandagens åpningsturnering.

Greenene er enda ikke luftet og sandet grunnet lav temperatur og lite vekst. Vi ønsker ikke å "stresse" gresset før veksten har kommet bedre igang. Så snart temperaturen øker, vil dette viktige arbeidet utføres.

Denne uken kommer vi i gang med junior/elite trening. Treningstiden i år er 18-20 på torsdager. 

Neste uke begynner også Barn&Golf-treningene og fellestreningene. Treningstidene er hhv 17-18 på tirsdager og 17-20 på onsdager.

Håper å se mange på de forskjellige treningstilbudene i år!


Tirsdag 18. april 2017I går kom det noe snø som gjorde at vi måtte stenge banen. Det ligger fortsatt 3-5 cm over store deler av banen. Det er meldt minusgrader om nettene de neste dagene slik at snøsmeltingen kommer til å ta litt tid. Det kalde været/snøen gjør at veksten ikke begynner skikkelig før om ca 14 dager. Det positive er at snødekket gir god og jevn vanning.......
Vi forventer ikke at hele banen kan åpnes igjen før tidligst fredag, men der håp om at første ni kan åpnes litt før. Følg med på arendalgk.no for oppdatert status.

Før snøfallet fikk vi klippet alle greenene for første gang denne sesongen, samt laget den nye veien forbi tee 6. Denne uken er banearbeidet på vent, men det er nok å gjøre med blant annet service/vedlikehold av maskinparken.

På søndag var det "Påskeharen". 30 spillere stilte til tross for dårlige værutsikter. Det er ingen turneringer denne uken. 

Førstkommende fredag og mandag er det demodag for hhv Titleist og Taylor Made. Ring, eller send e-post til Tom (tsl@arendalgk.no) for å booke 30 min GRATIS instruksjon med TrackMan analyse av dine slag! 


Mandag 10. april 2017

Lørdag åpnet vi de siste ni på hovedbanen etter vårdugnaden. En stor takk til alle som deltok!

Banen ser generelt bra ut i forhold til årstiden. Varselet for påsken er stort sett pent vær, men litt kjølig. Dette gjør at vi trolig må vente litt før vi får gjødslet med hardt gjødsel. Vi vil klippe alle greener innen onsdag.

Senest på onsdag kommer vi til å åpne korthullsbanen. Samtidig vil vi også åpne for fotballgolf forutsatt at vi mottar noe utstyr til fotballgolf som vi har blitt lovet innen den tid. 

Arbeidet med rydding av kvist, rusk og rask fortsetter denne uken. 

Vi vil tillate bruk av golfbiler f.o.m. onsdag, forutsatt at været blir som meldt. Tre av golfbilene er nye av året!

På lørdag blir det turnering (Påskeharen) fra kl 09. 

Tirsdag 4. april 2017

Lørdag åpnet vi sommergreenene på de første ni hullene på hovedbanen. De siste ni vil åpne etter dugnaden på lørdag. Vi håper samtidig på å kunne åpne korthullsbanen, men dette må vurderes nærmere helgen. Om ikke korthullsbanen åpner lørdag er vi trygge på at den kan åpnes tidlig neste uke.

Banen ser ut til å ha kommet seg fint gjennom den relativt korte vinteren vi har hatt, så alt tyder på en sesong med god banekvalitet.

Vi skal denne uken gjødsle alle greener med flytende gjødsel. Dette vil ikke påvirke spillbarheten. Det er foretatt PH-målinger som viser at det i år ikke er behov for kalking. 

Det er mulig at greenene blir klippet for første gang før helgen

Ellers jobbes det denne uken med rigging av banen (skilter, utstyr, dropsoner etc), samt rydding av trær og kvister.

På tee 6 er det for tiden anleggsområde. Provisorisk tee er på fremsiden av dette, og vi ber spillere gå rundt anleggsområdet. I den forbindelse bes spillerne være oppmerksom på utslag fra hull 7.

Det er fortsatt en del bløte områder, og veksten har ikke kommet skikkelig igang enda. Vi tillater derfor ikke biler på banen foreløpig. Vi oppfordrer også til skånsom bruk av banen ved forsiktige prøvesvinger, ved å unngå våte områder, samt å huske å reparere nedslagsmerker.

Håper så mange som mulig har anledning til å stille på dugnad på lørdag!