Banene

Bane- og aktivitetsrapport

18.05.2020

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester angående baneforholdene så langt i sesongen. Spesielt greenene er i god stand nå på begynnelsen av sesongen. Dessverre har vi hatt svært kalde netter her oppe så langt i mai, noe som har resultert i at veksten ikke er all verden. Vi ser dette spesielt på fairwayene der tunrappen har visnet. Tunrapp er et velkomment "ugress" som normalt vokser godt på områder der vårt "edlere" gress ikke har etablert seg. Trøsten er at det kommer fort når først groforholdene (spesielt temperaturen) stiger.

Bunkere

Vi har renovert og utvidet en greenbunker på hull 1 og en på hull 3. Når vi får tid vil vi også ta den andre greenbunkeren på hull 3.

Green 13
Den opprinnelige planen var å reså denne greenen, men for at vi skal kunne komme i gang med spill så raskt som mulig vil heller fikse den i to etapper/metoder. Fremste del av greenen har vi så smått begynt å legge inn torv fra reservegreenen, mens bakerste del vil bli sådd. På den måten kan vi få fremste del av greenen spillbar før bakerste delen. Forventet åpning av fremste del av greenen er om ca 4 uker.

Teesteder (6, 9/18)
Det meldes nå varmere temperaturer, så disse vil nå bli sådd. Vekstmassen på 9/18 skal på i løpet av uken. Når dette er på plass vil litt av tee'ene bli ofret for å få på plass matter som skal benyttes frem til gresset har etablert seg på resten av tee-stedet.

Green 12
Det har blitt lagt inn torv på de få dårlige feltene på denne greenen. I tillegg er gropene bak greenen fylt igjen og sådd (markert med blå staker)

Veier
Det har blitt støpt ny vei ned fra green 5. 

Avstandsmerker
60 nye avstandsmerker er laget og satt ut. Disse er hvite med svarte ringer. En ring for hver 50 meter. Avstandene måles fra pinne til senter av green.

Torsdag går vi ned på klippehøyden igjen. 

For (nesten) daglig informasjon fra banemannskapet kan dere følge Arendal & Omegn Golfklubb på Instagram.

20. mars 2020

Banen ser ut til å ha kommet gjennom den milde og snøfattige vinteren med helsen i behold. Selv greener (som 6 og 8) som tradsjonelt har fått vinterskader hvert eneste år ser ut til å ha klart seg. Det ligger fortsatt litt snø på skyggeutsatte steder som på hull 16 og 5. 

Etter sesongen i fjor har det blitt:

* Hugget en del trær på banen for å åpne opp utvalgte steder.
* Det har blitt anlagt vei ned fra de nye utslagene på hull 13.
* Veien mellom green 5 og broen er gravd av og drenert. Her venter vi på levering av knust betong fra Einar Ager-Wick som vi har forhåpninger om skal bli et solid og varig veidekke. Dette får vi forhåpentligvis på plass til uken.
* Nye avstandsmarkeringer (pinner) er laget, og settes snart ut.
* Espen Asbjørnsen (leder av baneutvalget) har brukt off season til å lage en ny patent for markering av straffeområder.  
* Asbjørnsen & Co har byttet tak på driving range-bua.

Helt til coronaen satte stopper for det har det vært stor aktivitet på klubbhuset gjennom hele vinteren. Trackman-simulatoren har vært et populært bidrag til klubbmiljøet, og klubbens inntekter i en ellers stille tid. Vinterbanen har også vært mye i bruk når forholdene har tillatt dette (noe det har store deler av vinteren).

I neste uke vil vi igangsette de årlige oppgavene som må til for å få åpnet banen, dvs børsting av greener, sanding, gjødsling, rulling, oppmerking osv. Først på torsdag (26.3.) får vi vite om forbundet lemper på sine anbefalinger for spill på bane. Får vi mulighet, så blir det nok tidlig åpning i år (før påske) om ikke snøen plutselig skulle komme tilbake.

Vårdugnaden blir i år ikke gjennomført, men det er anledning for å bidra gjennom "individuell dugnad". Se egen nyhetssak om dette.