Klubben

Ønsker velkommen

Klubbens ansatte  ønsker velkommen til Arendal & Omegn Golfklubb.

Jacob Aalls Vei 53
4934 Nes Verk
Telefon: 37 19 90 30
E-postadresse: post@arendalgk.no

Administrasjonen

Audunn Einarsson

Daglig leder

   45909590

Helge Bjørn Stormo

Sports- og Aktivitetssjef

   90883584

Sverre Solvei

Sponsor- og markedsansvarlig

   45830096

Britt Ingunn Lindland

Økonomiansvarlig

   41462392

Geir Olav Seland

Banemester

   90836407