Bli medlem - Slå til!

Innmeldingsskjema

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Arendal & Omegn Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. 

PS! Første året du er medlem (om du ikke melder deg inn i ved nyttår) må kontingenten betales i en rate. Fra år to vil du kunne velge å betale per måned.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Arendal & Omegn Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Den som ikke senest 31. desember pr post eller e-post har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.