Gjester - Du er alltid velkommen!

Biler

Klubben har 8 golfbiler til utleie (3 helt nye til sesongen 2021). 

Priser

18 hull: 350,-

Klippekort (5): 1 500,-
Klippekort (10): 2 750,-
Klippekort (20): 4 500,-

Manuelle traller (50 kr) til utleie.

FØLGENDE REGLER GJELDER VED BRUK AV AOGKs GOLFBILER

Fører må være 18 år eller eldre
Følg skilting, og aldri kjør på tee, fringe eller greener!
All bruk skjer på eget ansvar
Ingen ferdsel utenfor baneområdet
Maks. 2 personer i bilen
Vær meget varsom i skråninger og bakker (Bilen kan velte).
Ved regn kreves ekstra årvåkenhet! (Bakkegrepet kan løsne)
Kjør kun på sikre steder (ta aldri unødige sjanser)!
Forlat ALLTID bilen i samme stand som den var ved utlån!
Vær vennlig og RYDD ETTER DEG – Rydd bort flasker, søppel, scorekort og eventuelle sigarettsneiper.
Vennligst sett bilen til LADING etter bruk.