Gjester - Du er alltid velkommen!

Biler

Klubben har 8 golfbiler til utleie (3 helt nye til sesongen 2017). 

Priser

18 hull: 350,-

Klippekort (5): 1 500,-
Klippekort (10): 2 750,-
Klippekort (20): 4 500,-

Vi har også el-traller (150 kr) og manuelle traller (50 kr) til utleie.

FØLGENDE REGLER GJELDER VED BRUK AV AOGKs GOLFBILER
  •  
Fører må være 18 år eller eldre
Følg skilting, og aldri kjør på tee, fringe eller greener!
All bruk skjer på eget ansvar
Ingen ferdsel utenfor baneområdet
Maks. 2 personer i bilen
Vær meget varsom i skråninger og bakker (Bilen kan velte).
Ved regn kreves ekstra årvåkenhet! (Bakkegrepet kan løsne)
Kjør kun på sikre steder (ta aldri unødige sjanser)!
Forlat ALLTID bilen i samme stand som den var ved utlån!
Vær vennlig og RYDD ETTER DEG – Rydd bort flasker, søppel, scorekort og eventuelle sigarettsneiper.
Vennligst sett bilen til LADING etter bruk.