Gjester - Du er alltid velkommen!

I nærområdet


Bildet over: Storegård


Nes Verk Golfpark er anlagt på eiendommen til Jacob Aall & Søn, som frem til 1959 drev Næs Jernverk. Jernverket har historie tilbake til 1655. I tillegg til jernverk, ble det også på eiendommen drevet tresliperi, skogbruk, jordbruk, gruver og sagbruk. I deg er jernverket museum med nasjonalt ansvar for norsk jernverkshistorie. Museet ligger 300 meter fra klubbhuset, og er vel verdt et besøk før eller etter golfrunden! Les mer om museet her

På eiendommen, mellom golfbanen og jernverksmuseet ligger Lunden, en romantisk landskapspark,  anlagt mellom 1810 og 1825. Les mer om Lunden her

Bildet under: Lunden

Bildet under: Næs Jernverksmuseum