Klubben

Elitegruppe

SESONGEN 2016

I år kommer det faste treningstilbudet for Eliteutøverne til å være 2,0 time pr. uke: Onsdager fra 18.00-20.00. Vi kjører i år også Juniortrening og Elitetrening sammen.

Spillere i Elitegruppen får:
  • Gratis organisert trening med trener (Pro) en gang pr.uke i golfsesongen
  • Gratis tilgang til driving range
  • Gratis tilgang til individuell assistanse fra trener (Pro) dersom han har tilgjengelig tid
Første trening for sesongen settes til Onsdag 20. april fra 18.00-20.00!

Terminliste Titleist Tour 2016

Terminliste Norges Cup 2016

Terminliste Region Tour 2016

Ansvarlig - Tom Slåen Lilleholt - 37 19 90 30
Golffaglig ansvarlig - Audunn Einarsson