Klubben

Kontaktopplysninger

Arendal & Omegn Golfklubb

Postadresse:
Jacob Aalls Vei 53
4934 Nes Verk

Tlf.: 37 19 90 30E-postadresse: post@arendalgk.no


Direktemail:

Audunn Einarsson(Daglig Leder) audunn@arendalgk.no

Britt Ingunn Lindland (Økonomiansvarlig): bil@arendalgk.no

Helge B. Stormo (Sports- og Aktivitetssjef): sport@arendalgk.no