Medlemmer

Damegolf

ONSDAGSGRUPPEN (formiddag) Spond påmelding
Gjennom hele sesongen blir det mulighet for de damer som ønsker å spille 9-hull Stableford og være med fra 10.00. Det vil også bli en gruppetrening på 45 min med instruksjon med vår Pro Trond Hindrum fra 09.00-09.45. Påmelding gjøres på Spond. Dersom du ikke er registrert på Spond, bes du ta kontakt med Trond for registrering. 

Starttider for spill blir booket inn uke for uke: 10.00-10:30, dersom pågangen blir stor setter vi opp flere baller.

 
Oppmøte kl 08:45.

Gruppekontakt:
Evy Vardvik, 91799798


ONSDAGSGRUPPEN (ettermiddag)
 (Hver onsdag gjennom hele sesongen)

Instruksjon/spill fra kl 17 anenhver uke (partallsuker). Første gang i uke 18. Mer informasjon kommer

GØY MED GOLF (mandager kl 11)

Et nytt tilbud der man spiller ukomplisert og sosialt «parspill», f.eks. forskjellige varianter av «Greensome».

Alle klubbens golfdamer er velkomne til en litt annerledes 9-hullsrunde. 
Når: Mandager, med TEE-off fra kl. 11, utslag fra klubbhuset. 
Parene settes sammen slik at handicapsnittet blir jevnt og det roteres fra uke til uke.

Man melder seg på i «Spond». Intensjonen er å sette sammen par med ulike «handicap» slik at også mindre rutinerte spillere blir inkludert. Vi lærer/øver både spillerutiner, strategier og regler av hverandre.

Ta kontakt med Wenche Tolfsen, Hanne Holvin og/eller Anne Hoflandsdal, så du registreres i denne «Spondgruppen» og får tilsendt invitasjonen.

Wenche Tolfsen wenche@laudprodukter.no 
Hanne Holvin   haka-hol@online.no