Medlemmer

Golf Grønn Glede

Golf - Grønn Glede er et golftilbud for personer med behov for tilrettelegging. I Golf – Grønn Glede settes golfens velegnethet som helsebringende aktivitet i fokus, og formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne for- utsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.