Medlemmer

Sportsgruppa

SESONGEN 2023

OBS.. planlegging for 2023 pågår


Ansvarlig trener: Audunn Einarsson (PGA Professional)

Sportsgruppa er for spillere (Hcp<20) som er, eller potensielt kan bli, blant klubbens beste spillere. Det er spilledag hver torsdag gjennom hele sesongen kl 17:00, og treninger annenhver uke (oddetallsuker) på onsdager kl 17:00 - 19:00.  Første gang onsdag 27. april. Gruppen har også noen egne turneringer gjennom sesongen.

Meld deg inn i Facebook-gruppen for å få oppdateringen fra gruppen: https://www.facebook.com/groups/180549533925412
 
Kontaktperson er Markus Hjellseth, mhjellseth@hotmail.com, 97734023