Medlemmer

Sportsgruppa

SESONGEN 2023 Spond påmelding (spond kode CXMYT)
April – Oktober I skoleperiode.


Sportsgruppa 16-40år Tirsdager
kl. 17.00-19.00 (instruksjon – sammen med eldre junior)

Sportgruppa Torsdager
kl. 16.00-17.30 (banespill – sammen med eldre junior) Planlegges en slagspillserie 10 torsdager gjennom sesongen. Vanlig banespill de øvrige torsdagene.

Sportsgruppa er for spillere (Hcp<20) som er, eller potensielt kan bli, blant klubbens beste spillere. 
Første gang onsdag 25. april. 

Meld deg inn i Facebook-gruppen for å få oppdateringen fra gruppen: https://www.facebook.com/groups/180549533925412
 
Kontaktperson: John Kåre Olsen  olsen11@hotmail.com tlf. 40473977
Ansvarlig trener: Rune Tømte tomterune@gmail.com  tlf. 91644166