Klubben

Årsmøtet avholdt

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 5. mars 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Mandag ble det avholdt årsmøte i klubben.

Møtet ble effektivt og korrekt gjennomført under ledelse av valgt dirigent, Hans Ole Ziegler. Alle årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt av de 28 stemmeberettigede medlemmer som møtte opp.

Etter mange år uten utskiftinger i styret var det i år hele fire utskiftinger. Nye styremedlemmer er Torill Pjaaka og Einar Ager-Wick, mens Andreas Frivold og Jorunn Voksø ble valgt som varamedlemmer. Klubben takker de avtroppende styremedlemmene Gunn-Ninni Feragen, Ofeigur Johann Gudjonsson, Nils Chr. Lønningdal, og Barbara Louise Markhus for mangeårig innsats i styret.

De fleste oppmøtte fikk også med seg medlemsmøtet som ble avholdt i forkant av årsmøtet. Blant annet ble de viktigste endringene i golfreglene gjeldende f.o.m. 2019 presentert av styreleder Ernst-Willy Halvorsen.