Klubben

Årsmøtet avholdt

Av: Audunn Einarsson  |  Publisert: 7. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

54 stemmeberettigede møtte på årsmøtet i går.

Møtet ble effektivt og korrekt gjennomført under ledelse av valgt dirigent, Ole Jørgen Olsen.
Alle styrets fremlagte årsmøtesaker ble vedtatt.

Styrets leder takket avtroppende daglig leder Asbjørn Sauesund og banemester Søren Robert Sørensen med mange gode ord og gaver for innsatsen gjennom en årrekke.
Hans Ole Ziegler takket for seg som hhv leder. Klubben takker for innsatsen i styret gjennom en årrekke.  Det nye styret er (som innstilt av valgkomitéen) :

                Leder                    Robert Skaare    (ny)                                     
                Nestleder          Øyvind Jørgensen                                                            
                Styremedlem   Ingunn Molund Vågen                                                      
                Styremedlem   Kenneth Aslaksen                                                              
                Styremedlem   Marit Henriksen 
                Styremedlem   Håkon Helgesen                               
                Varamedl.          Karstein Bertheussen                                       
                                                           

De fleste oppmøtte fikk også med seg medlemsmøtet som ble avholdt i forkant av årsmøtet. Der fikk de fremmøtte høre om, ny daglig leder og banemester, tanker om kommende sesong fra komite utvalgsledere,  status og fremdrift på simulatorbygget. 

Signert protokoll fra årsmøtet legges ut på arendalgk.no når det foreligger.