Klubben

Årsmøtet avholdt

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 3. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

33 stemmeberetigede møtte opp på årsmøtet mandag 2. mars.

Møtet ble effektivt og korrekt gjennomført under ledelse av valgt dirigent, Ole Jørgen Olsen. Alle styrets fremlagte årsmøtesaker ble vedtatt.

Ernst-Willy Halvorsen og Bente Christensen takket for seg som hhv leder og nestleder. Klubben takker for innsatsen i styret gjennom en årrekke. I tillegg var det innstilt to nye varamedlemmer. Det nye styret er (som innstilt av valgkomitéen) :

                Leder               Hans Ole Ziegler (ny)                                                    
                Nestleder         Thora Tellefsen Walle (ny)                                                             
                Styremedlem   Einar Ager-Wick                                                        
                Styremedlem   Torill Pjaaka                                                               
                Styremedlem   Harald Børresen                                                      
               
                1. Varamedl.    Ingunn Molund Vågen (ny)                                       
                2. Varamedl.    Øyvind Vågsnes (ny)                                                    

De fleste oppmøtte fikk også med seg medlemsmøtet som ble avholdt i forkant av årsmøtet. Der fikk de fremmøtte blant annet høre om baneutvalgets arbeid (presentert av utvalgsleder Espen Asbjørnsen) og om de nye hcp-reglene (presentert av sportssjef Helge Bjørn Stormo).

Bildet viser den nye styrelederen i aksjon på banen 2.9.2017. der han presterte hole-in-one på hull 14. Det legger listen for styrearbeidet den kommende perioden!