Klubben

Dugnad, torsdag 18. juni.

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 11. juni 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det har ikke vært fellesdugnader i år grunnet covid-19. Likevel har mange bidratt enkeltvis med f.eks ballplukking på rangen, stell av uteområdet ved klubbhuset, marshall-tjeneste, og ikke minst fylling av sand i divots

.

Nå prøver vi oss med en litt større dugnad. Vi har seks konkrete oppgaver vi hadde satt stor pris på å få hjelp med:

1. Brua mellom 17 og 18, samt ved 55-utslaget på 18 er fundamenteringen svekket/ødelagt. 4 personer

2. Trimming av hekker/busker rundt klubbhuset + vask av golfbiler. 2 personer.

3. Skrape og male den hvite brua på korthullsbanen. 2 personer.

4. Vri og feste delevegger på driving rangen (fra bua til overbygget). Male deleveggene og umalte bord på DR-bua. 4 personer.

5. Ryddesag på diverse områder på banen. 2 personer

6. Legge lekter og montere nettet til disse på DR (venstre side). Det vil bli leid inn en lift til dette arbeidet. 2 personer

Vi starter kl 10:00. Lunsj blir servert. Om noen heller vil jobbe på ettermiddagen tilrettelegger vi for det.

Hvilken oppgave kan du hjelpe med? Send en e-post til asbjorn@arendalgk.no med ønsket oppgave. Førstemann til mølla:-)