Klubben

Innkalling til årsmøte

Publisert: 30. januar 2018  av Asbjørn Sauesund  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøte vil bli avholdt mandag 5. mars kl 19 i klubbhuset. I forbindelse med årsmøtet inviteres det til medlemsmøte samme sted kl 18. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 20. februar. Sendes til post@arendalgk.no. Årsmøtedokumenter inkluderes i årboken som sendes ut medio februar.