Klubben

Innkalling til Årsmøte

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 1. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøte vil bli avholdt mandag 4. mars kl 19 i klubbhuset. I forbindelse med årsmøtet inviteres det til medlemsmøte samme sted kl 18. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 18. februar. Sendes til post@arendalgk.no. Årsmøtedokumenter inkluderes i årboken som sendes ut medio februar. Husk å holde adresseopplysninger oppdatert i Golfbox for å få tilsendt årboken.