Klubben

Innkalling til årsmøte 8. mars kl 19:00

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 29. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

NB! Møtet avholdes hos Filadelfia Arendal grunnet kravet om at fastmonterte stoler for forsamlinger med flere enn 10 deltagere. Merk at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 22. februar. I forkant av møtet vil det bli avhold medlemsmøte kl 18:00 samme sted.