Klubben

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 7. mai 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Instruksen fra NGF sier "En slik lokal regel er bare mulig å innføre under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne muligheten tilbake." AOGK innfører regelen så lenge det ikke er mulighet for raker i bunkerne.

Den lokale regelen er:

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker
Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i bunkeren.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.