Klubben

Ny lokal regel

Av: Asbjørn Sauesund  |  Publisert: 18. september 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det er lagt til en ny lokal regel. Regelen gjelder fra i dag.

Fra 1. januar 2019 ble det åpnet for å ta inn en lokal regel som gjør det mulig å droppe ballen (med to straffeslag) etter å ha mistet ballen eller når ballen går ut av banen (out of bounds). Flere og flere klubber innfører nå dette, og også AOGK har tatt denne regelen inn våre lokale regler. Regelen er primært et tiltak for raskere spill.


Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (out of bounds)
Når en spillers ball ikke er funnet (mistet ball) eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen (out of bounds), kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområde (se regel 14.3 og vedlagte bilder):

 To anslåtte referansepunkter:
a) Referansepunkt for ball:
 Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:

  • Kommet til ro på banen (fig. 1-A), eller
  • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen. (fig. 2- A)
b) Referansepunkt for fairway:
 Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.
 
Mistet ball - fig. 1 Ball utenfor banen (out of bounds)  - fig. 2

 
Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball, og gjelder heller ikke i KM, turneringer i regi av NGF eller som kvalifiserer til turneringer i regi av NGF.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.