Turneringer

Aktuelle turneringsformer/spilletyper

1.1 Spilletyper

Matchspill er spill om hull - Regel 2.

Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene - Regel 3.

1.1.1 Former for matchspill
1.1.1.1 Single: En konkurranse hvor én spiller spiller mot en annen spiller.
1.1.1.2 Threesome: En konkurranse hvor én spiller spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball.
1.1.1.3 Foursome: En konkurranse hvor to spillere spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball.
1.1.1.4 Three-ball: Tre spillere spiller en konkurranse mot hverandre og hver spiller sin ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.
1.1.1.5 Best-Ball: En konkurranse hvor én spiller spiller mot den beste ballen til to andre spillere eller den beste ballen til tre andre spillere.
1.1.1.6 Four-Ball: En konkurranse hvor to spillere spiller sin beste ball mot den beste ballen til to andre spillere.

1.1.2 Former for slagspill
1.1.2.1 Individuell: En konkurranse hvor hver spiller spiller som en individuell.
1.1.2.2 Foursome: En konkurranse hvor to konkurrenter spiller som partnere og spiller én ball.
1.1.2.3 Four-Ball: En konkurranse hvor to konkurrenter spiller som partnere og hver spiller sin ball. Den laveste scoren til partnerne er scoren på hullet. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på hullet, er det ingen straff.
Anmerkning: For bogey-, par- og Stablefordkonkurranser, se regel 32-1.
Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

1.2 Spillemåter

Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill.
I single utgjør en spiller en side.
I parspill danner to spillere side og spiller enten én felles ball eller hver sin ball.
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.
I lagspill er det også både single og parspill, eks. Lag-NM/Seriesystemet.

1.3 Spilleformer

1.3.1 Slagspillkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

1.3.2 Bogey, Par og Stableford
Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull (Regel 32).

1.3.3 Foursome
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagstedet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29).

1.3.4 Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome.

1.3.5 Irish Greensome
Variant av greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.

1.3.6 Threesome
En spiller mot to og hver side spiller en ball (Regel 29).

1.3.7 Three-ball
Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser (Regel 30).

1.3.8 Københavner
Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p., den nest beste 2 p. og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1.
Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

1.3.9 Best-ball
En spiller mot den beste ballen til to eller tre spillere (Regel 30). - 4 –

1.3.10 Four-ball
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller (Regel 30 og 31).

1.3.11 Four-ball sammenlagt
To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

1.3.12 Four-ball beste og dårligste (”High and low”)
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.

1.3.13 Four-ball besteball og sammenlagt
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.

1.3.14 Ransome
To spiller mot to i tre separate sekshulls konkurranser. På de første seks hullene spilles Four-ball, neste seks hullene spilles Foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

1.3.15 Nassau
Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

1.3.16 Eclectic
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

1.3.17 Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

1.3.18 Snorkonkurranse
Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren intet spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett om han har forbrukt snoren eller ikke.

Snorkonkurranse kan også brukes i lagkonkurranse, anbefalt med en reduksjon av lagets samlede spillehandicap.

1.3.19 Slaggolf

Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

1.3.20 Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Alle på laget spiller hver sin ball fra tee i den rekkefølgen laget bestemmer. Etter utslagene velger laget den ball de vil spille videre på. Eieren skal merke ballen, med en peg eller lignende, innen et scorekorts avstand til side for ballen, men ikke nærmere hullet, og skal spille ballen som den ligger. Ballmerket skal bli stående til alle har spilt. De øvrige på laget plukker opp sine baller og skal plassere ballen, i den rekkefølgen laget bestemmer, så nær merket som mulig, men ikke nærmere hullet og slå sitt annet slag. Denne fremgangsmåten gjentas for senere slag inntil en på laget har fått ballen i hullet. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Dersom en på laget spiller neste slag på sin ball (f.eks. putter en kort put) før alle på laget har spilt fra samme sted, mister de øvrige på laget retten til å spille fra det forrige stedet. Når alle på laget har spilt fra samme sted, eller når en har fått ballen i hullet teller laget ett slag. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig.

Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25% av sammenlagt spillehcp., et 3-mannslag 15% av sammenlagt spillehcp. og et 4-mannslag 10% av sammenlagt spillehcp. Dersom 3-mannslag spiller mot 4-mannslag, får 3-mannslaget 20 % av sammenlagt spillehcp, mens 4-mannslaget fremdeles får 10 %.

Turneringskomité kan fastsette regler om antall tellende utslag per spiller, og ”den hvis slag man bruker kan ikke slå det neste”.

HUSK AT SCRAMBLE PRIMÆRT SPILLES FOR HYGGENS SKYLD!

1.3.21 Pro Am
Lagspill hvor laget vanligvis består av en profesjonell spiller og de øvrige er amatører.

1.4 Nærmest hullet
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsstedet stopper ballen på greenen og nærmest hullet. En HIO er nærmest hullet.

1.5 Lengste drive
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsstedet stopper ballen aller lengst fra utslagsstedet. Ballen skal etter at den har stoppet, befinne seg på fairway, foregreen eller green på det hullet som spilles.