Turneringer

Aktuelle turneringsformer/spilletyper

Spilletyper.
Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.
Matchspill er spill om hull.
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene.
Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

Spillemåter.
Spillemåtene er singelspill, parspill og lagspill.
I singelspill utgjør en spiller en side.
I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball.
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

Spilleformer.
Slagkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten hcp (brutto) eller med hcp (netto).

Stableford
Former for slagkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull. (Se regel 32)

Fourball - Bestball
To spillere danner side og spiller hver sin ball.
Sidens beste resultat på hvert hull teller. (Se regel 30 og 31).

Foursome
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagstedet, og annen hver gang på ballen. (Se regel 29).
Provisorisk eller annen ball i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen  plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringene bør spilles uten hcp. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp. blir så lik som mulig.

Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etterdisse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

«Sirkusgolf» - Det spilles det fra 3 ulike teesteder. Det velges 6 hull fra rød, 6 hull fra gul og 6 hull fra hvit for herrer. For damer velges det for rød, blå og gul tee. Dette gjøres før runden begynner. Man får tildelt slag som vanlig ut i fra slope og hvilket teested man spiller på de ulike hullene. I tillegg blir det under runden ulike utfordringer som for eksempel at man tildeles 3 kast og at utslaget på et hull skal gjøres med links kølle.
 
«Murphys Law» - Man får poeng som følger for score på hvert hull: Bogey eller verre -3 poeng, Par 0 poeng, Birdie 2 poeng, Eagle 5 poeng og Albatross 8 poeng.


Eclectic
Eclectic spilles vanligvis i forhold til Brutto Slag over 2 eller flere runder, men kan også spilles som Stableford.
Deltakerne spiller x antall runder og sammenlikner scoren for hvert enkelt hull. Den laveste scoren (eller høyeste: stableford) på hvert enkelt hull skrives ned for hver enkelt runde samtidig som deltakeren holder oversikten på et eget scorekort som skal leveres inn etter siste runde i turneringsrekken.
Den laveste scoren for hvert enkelt hull på de ulike rundene resulterer til slutt i et samlet scorekort hvor alle hullscorer fra hver enkelt turnering er tatt med.

Eks: En turneringsrekke inneholder 3 turneringer; På runde 1 får spilleren 5 slag på hull nr. 1; På runde 2 blir det 7 slag på hull nr. 1; På siste runde, runde 3, får spilleren 4 slag på hull nr. 1. Dette resulterer i en score på 4 (spilleren fikk 4 slag på hull nr. 1 i runde 3, og denne scoren som er den laveste på de 3 rundene blir tellende som score på hull nr. 1 på ”samle-scorekortet”.