Bli medlem - Slå til!

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter 2024 


Under finner du oversikt over priser og innhold i de forskjellige medlemskapene vi tilbyr.

Som medlem med full spillerett  (A, Ungdom, ung voksen, junior, og junior familie) har du også gratis spillerett hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager. Se også andre medlemsfordeler

Slik melder du deg inn i Arendal & Omegn Golfklubb:


Ved å bruke innmeldingsskjema eller ved å henvende deg til oss i resepsjonen, ringe oss på
37 19 90 30, eller ved å sende en e-post til post@arendalgk.no

Antall medlemmer pr. 31.12.2023: 1 295
For innmelding i AOGK betales kun årskontingent - INGEN innmeldingsavgift eller aksjeinnbetaling.  

 

- Gratis spill på vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, og fotballgolf.
- Gratis spill hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager.
- VTG-medlemmer kan fritt delta på fellestreninger og får nybegynnerkurset gratis (VTG-kurs, normalt 1500 kr/mnd)


- Gratis spill på vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, og fotballgolf.
- Gratis spill hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager.

- Gratis spill på vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, og fotballgolf.
- Gratis spill hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager.
- Du kan spare 150 kr på å betale hele kontingenten i en rate (7 990 kr).
- Alle avdrag må betales for det året du melder deg inn, uavhengig av når på året du melder deg inn.

- Senior B gir gratis spill på vår korthullsbanen og en betaler 1/2 pris av medlemsgreenfee på hovedbanen.

- Senior B gir gratis spill på vår korthullsbanen og en betaler 1/2 pris av medlemsgreenfee på hovedbanen.
- Du kan spare 164 kr på å betale hele kontingenten i en rate (4 900 kr).
- Alle avdrag må betales for det året du melder deg inn, uavhengig av når på året du melder deg inn.

- Senior C betaler medlemsgreenfee på begge baner.
- Du får offisielt hcp og kan også spille på andre baner mot greenfee.


- Kategorien "Ung voksen" gir fri spillerett til vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, og fotballgolf.
- Gratis spillerett hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager.

- Katgegorien "Ung voksen" gir fri spillerett til vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, og fotballgolf.
- Gratis spillerett hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager.
- Du kan spare 156 kr på å betale hele kontingenten i en rate (4 200 kr).
- Alle avdrag må betales for det året du melder deg inn, uavhengig av når på året du melder deg inn.

- Kategorien "Ungdom" gir fri spillerett til vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, og fotballgolf.
- Gratis spillerett hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned og noen få utvalgte dager.

- Junior-medlemskap gir fri spillerett til vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, fotballgolf, samt deltagelse på klubbens junior-treninger.
- Gratis spillerett hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned.
- Tilgang til treninger i vår junior-gruppe (13-19 år) gjennom hele sesongen.

- Junior-medlemskap gir fri spillerett til vår 18-hulls hovedbane, 9-hulls korthullsbane, fotballgolf, samt deltagelse på klubbens junior-treninger.
- Gratis spillerett hos Kristansand Bjaavann GK med unntak av i juli måned.
- Tilgang til treninger i vår knøtte-gruppe (8-12 år) gjennom hele sesongen.

En familie med to A-medlemmer har gratis junior-medlemskap for alle barn i familien.
Eks. 1: Bestemor og bestefar er A-medlemmer: Alle barnebarn kvalifiserer for gratis juniormedlemskap.
Eks. 2: Bestefar og hans datter er begge A-medlemmer: Alle datterens barn er kvalifisert til gratis juniormedlemskap.
Da klubben ikke har oversikt over familieforhold, MÅ klubben varsles om hvilke barn som skal inn under denne ordningen ved innmelding